Winter '05 ~ Shin Kaguya Shima Densetsu (Kaiteiban) - Marinamoon Final


Usagi Tsukino/Sailor Moon: Marina Kuroki
Ami Mizuno/Sailor Mercury: Manami Wakayama
Rei Hino/Sailor Mars: Risa Honma
Makoto Kino/Sailor Jupiter: Mai Watanabe
Minako Aino/Sailor Venus: Erica
Haruka Tenou/Sailor Uranus: Akiko Nakayama
Michiru Kaiou/Sailor Neptune: Takayo Ooyama
Setsuna Meiou/Sailor Pluto: Miho Yokoi
Hotaru Tomoe/Sailor Saturn/Kon: Eriko Funakoshi
Chibiusa/Sailor Chibi Moon: Moe Oosaki
Mamoru Chiba/Tuxedo Mask: Gyo Miyamoto
Mikku: Nana Hoshi
Fukku: Mizuki Saitou
Loof Merrow: Hiroko Mori
Selkie: Ado Endou
Kern: Kenji Toda
Serpen: Kazuo Asakura
Kraken: Yuuichirou Tamaru
Dark Plasman: Yuuji Hirota
Dark Mirror: Miki Kawasaki
Dark Menorah: Shun Tasai