Summer '04 ~ Shin Kaguya Shima Densetsu


Usagi Tsukino/Sailor Moon: Marina Kuroki
Ami Mizuno/Sailor Mercury: Manami Wakayama
Rei Hino/Sailor Mars: Risa Honma
Makoto Kino/Sailor Jupiter: Mai Watanabe
Minako Aino/Sailor Venus: Erica
Haruka Tenou/Sailor Uranus: Akiko Nakayama
Michiru Kaiou/Sailor Neptune: Takayo Ooyama
Setsuna Meiou/Sailor Pluto: Yukiko Nakae
Hotaru Tomoe/Sailor Saturn/Kon: Eriko Funakoshi
Chibiusa/Sailor Chibi Moon: Moe Oosaki
Mamoru Chiba/Tuxedo Mask: Yuu Shirota
Loof Merrow: Maki Aizawa
Selkie: Ado Endou
Kern: Yoshiya Yukimura
Serpen: Kazuo Asakura
Kraken: Satoshi Takaki (CD Only)/Yuuichirou Tamaru (Musical Only)
Dark Plasman: Yuuji Hirota
Dark Menorah: Mai Shibata
Dark Mirror: Miki Kawasaki
Mikku: Mai Nobuta
Fukku: Mizuki Saitou