Winter '03 ~ Mugen Gakuen - Mistress Labyrinth (Kaiteiban)


Usagi Tsukino/Sailor Moon: Marina Kuroki
Ami Mizuno/Sailor Mercury: Manami Wakayama
Rei Hino/Sailor Mars: Aiko Kawasaki
Makoto Kino/Sailor Jupiter: Mai Watanabe
Minako Aino/Sailor Venus: Mizuki Watanabe
Haruka Tenou/Sailor Uranus: Asako Uchida
Michiru Kaiou/Sailor Neptune: Tomoko Inami
Setsuna Meiou/Sailor Pluto: Yuuko Hosaka
Hotaru Tomoe/Sailor Saturn: Ruria Nakamura
Chibiusa/Sailor Chibi Moon: Mao Ohno
Mamoru Chiba/Tuxedo Mask: Yuu Shirota
Professor Souichi Tomoe: Kaname Aoki
Kaolinite: Miki Kawasaki
Mistress 9: Chinatsu Akiyama
Eudial: Hitomi Tsumura
Mimete: Aki Kudou
Viluy: Yuka Kuwahara
Tellu: Akiko Iwasaki
Cyprine: Saeri Amano
Centi/Hanako Hoshino: Ado Endou
Damask/Shintaro Hoshino: Yoshiya Yukimura
Gallica/Barako Hoshino: Shuusuke Yoda
Moss/Seika Hoshino: Atsuki Ishiguro
Alba/Kibou Hoshino: Jun Yamaguchi