Summer '02 ~ Mugen Gakuen - Mistress Labyrinth


Usagi Tsukino/Sailor Moon: Marina Kuroki
Ami Mizuno/Sailor Mercury: Manami Wakayama
Rei Hino/Sailor Mars: Megumi Yoshida
Makoto Kino/Sailor Jupiter: Karina Okada (CD and Fan Kansha) / Mai Watanabe (musical)
Minako Aino/Sailor Venus: Mizuki Watanabe
Haruka Tenou/Sailor Uranus: Nao Takagi
Michiru Kaiou/Sailor Neptune: Yuuka Asami
Setsuna Meiou/Sailor Pluto: Yuuko Hosaka
Hotaru Tomoe/Sailor Saturn: Ruria Nakamura
Chibiusa/Sailor Chibi Moon: Nanami Ohta
Mamoru Chiba/Tuxedo Mask: Kenji Urai
Professor Tomoe: Kaname Aoki
Kaolinite: Miki Kawasaki
Mistress 9: Tomoko Inami
Eudial: Hitomi Tsumura
Mimete: Shiori Honda
Viluy: Nao Futatsugi
Tellu: Mio Nunokawa
Cyprine: Michiho Matsumoto
Centi/Hanako Hoshino: Ado Endou
Damask/Shintaro Hoshino: Yoshiya Yukimura
Gallica/Barako Hoshino: Shuusuke Yoda
Moss/Seika Hoshino: Atsuki Ishiguro
Alba/Kibou Hoshino: Kaho Gotou