Winter Special 10th Anniversary Festival ~ Ai no Sanctuary (2002)


Usagi Tsukino/Sailor Moon: Marina Kuroki
Ami Mizuno/Sailor Mercury: Chieco Kawabe
Rei Hino/Sailor Mars: Megumi Yoshida
Makoto Kino/Sailor Jupiter: Kaori Sakata
Minako Aino/Sailor Venus: Ayumi Murata
Haruka Tenou/Sailor Uranus: Nao Takagi
Michiru Kaiou/Sailor Neptune: Yuuka Asami
Setsuna Meiou/Sailor Pluto: Yuuko Hosaka
Hotaru Tomoe/Sailor Saturn: Ayami Kakiuchi
Chibiusa/Sailor Chibi Moon: Noel Miyazaki
Mamoru Chiba/Tuxedo Mask: Kenji Urai
Hikari Kurotsuki/Prince Dimando: Hikari Ono
Sensational Jaguar Mask: Kenji Tominaga
Nobitarou Oki: Yoshiya Yukimura
Dark Nibiru/Black Sirius Scorpion: Ryuuji Kasahara
Dark Maya: Ado Endou
Dark Sumer: Miki Kawasaki
Dark Rachel: Miyuki Komatsu
Dark Shem: Akane Ichikawa
Dark Ham: Kumiko Hori
Dark Shem: Yasuko Seo
Dark Japheth: Marie Ueda
Dark Monolith: Youko Mizunushi