Spring '01 ~ Chou Wakusei Death Vulcan no Fuuin


Usagi Tsukino/Sailor Moon/Princess Serenity: Miyuki Kanbe
Ami Mizuno/Sailor Mercury: Chieco Kawabe
Rei Hino/Sailor Mars: Megumi Yoshida
Makoto Kino/Sailor Jupiter: Yuriko Hayashi
Minako Aino/Sailor Venus: Ayumi Murata
Haruka Tenou/Sailor Uranus: Nao Takagi
Michiru Kaiou/Sailor Neptune: Yuuka Asami
Setsuna Meiou/Sailor Pluto: Yuuko Hosaka
Hotaru Tomoe/Sailor Saturn: Mario Tomioka
Chibiusa/Sailor Chibi Moon: Kasumi Takabatake
Mamoru Chiba/Tuxedo Mask: Hidemasa Edo
Count Dracul: Yuuta Mochizuki
Bloody Dracul Vampir: Hikari Ono
Mandrake: Yoshiya Yukimura
Mandra-ko: Mari Yasuda
Werewolf Child Levi: Niki Ajima
Vulcan: Nana Maria Okamoto
Death Vulcan: Kazuma Inoue
Dark Cain: Kenji Tominaga
Magi Saint Germain: Yoshiki Hirao
Roi Malkuth: Ado Endou
Olam Tiphareth: Miki Kawasaki
Elyon Yesod: Noriko Yamakawa