Winter '00 ~ Shin / Henshin - Super Senshi e no Michi - Last Dracul Jokyoku


Usagi Tsukino/Sailor Moon: Miyuki Kanbe
Ami Mizuno/Sailor Mercury: Hisano Akamine
Rei Hino/Sailor Mars: Eri Kanda
Makoto Kino/Sailor Jupiter: Emi Kuriyama
Minako Aino/Sailor Venus: Nao Inada
Haruka Tenou/Sailor Uranus: Nao Takagi
Michiru Kaiou/Sailor Neptune: Yuuka Asami
Setsuna Meiou/Sailor Pluto: Teruyo Watanabe
Hotaru Tomoe/Sailor Saturn: Mao Mita
Chibiusa/Sailor Chibi Moon: Ayano Gunji
Mamoru Chiba/Tuxedo Mask: Hidemasa Edo
Count Dracul: Yuuta Mochizuki
Professor Tomoe/Undead Berserk: Ryuuji Kasahara
Death Lamia: Kazuko Ono
Death Pa: Jun Kanzaki
Death Pi: Seiko Takuma
Death Pu: Takashi Kashiwagi
Death Pe: Yoshiya Yukimura
Death Nightmare I: Ado Endou
Death Nightmare II/Le Fay: Miki Kawasaki
Death Nightmare III: Junko Yamauchi
Death Nightmare IV: Izumi Ogino