Summer '00 ~ Kessen / Transylvania No Mori - Shin Toujou! Chibi Moon wo Mamoru Senshi-tachi


Usagi Tsukino/Sailor Moon: Miyuki Kanbe
Ami Mizuno/Sailor Mercury: Mariya Izawa
Rei Hino/Sailor Mars: Eri Kanda
Makoto Kino/Sailor Jupiter: Emi Kuriyama
Minako Aino/Sailor Venus: Yuki Nakamura
Haruka Tenou/Sailor Uranus: Nao Takagi
Michiru Kaiou/Sailor Neptune:Yuuka Asami
Setsuna Meiou/Sailor Pluto: Yuuko Hosaka
Hotaru Tomoe/Sailor Saturn: Mario Tomioka
Chibiusa/Sailor Chibi Moon: Arisu Izawa
Mamoru Chiba/Tuxedo Mask: Hidemasa Edo
PallaPalla: Kurumi Nishijima
JunJun: Hitomi Tomashino
CereCere: Shiori Eguchi
VesVes: Miho Suzuki
Bloody Dracul Vampir: Hikari Ono
Death Vulcan/Shiva Shingetsu Astarte/Sailor Astarte: Aya Hosoda
Lilith of Darkness: Miki Matsuoka
Baron Gilles de Rais: Ryuuji Kasahara
Elizabeth Bathory: Akiko Miyazawa
Le Fay: Miki Kawasaki
Mandrake: Yoshiya Yukimura
Demon Lilit: Ado Endou
Demon Lilim: Izumi Ogino