Spring '99 ~ Kaguya Shima Densetsu

Usagi Tsukino/Sailor Moon/Neo-Queen Serenity: Fumina Hara
Ami Mizuno/Sailor Mercury: Hisano Akamine
Rei Hino/Sailor Mars: Eri Kanda
Makoto Kino/Sailor Jupiter: Emi Kuriyama
Minako Aino/Sailor Venus: Nao Inada
Haruka Tenou/Sailor Uranus: Nao Takagi
Michiru Kaiou/Sailor Neptune: Sara Shimada
Setsuna Meiou/Sailor Pluto: Seiko Nakazawa
Hotaru Tomoe/Sailor Saturn/Kon: Mao Mita
Chibiusa/Sailor Chibi Moon: Ayano Gunji
Mamoru Chiba/Tuxedo Mask: Hironari Amano
Space Knight/King Endymion: Yuuta Mochizuki
Loof Merrow: Hikari Ono
Kern: Jun Kanzaki
Serpen: Keiichi Hibino
Kraken: Yutaka Miyauchi
Dark Plasman: Atsushi Kashimura
Dark Menorah: Ado Endou
Leah Ruby: Kanako Yamamoto
Bilhah Emerald: Akiko Miyazawa
Zilpah Sapphire: Miki Kawasaki
Mikku: Rika Kawai
Kukku: Miho Komiya
Fukku: Nanami Ikeuchi