Summer '98 ~ Shin Densetsu Kourin

Usagi Tsukino/Sailor Moon: Fumina Hara
Ami Mizuno/Sailor Mercury: Yukiko Miyagawa
Rei Hino/Sailor Mars: Hiromi Sakai
Makoto Kino/Sailor Jupiter: Chiho Ooyama
Minako Aino/Sailor Venus: Miyu Otani
Haruka Tenou/Sailor Uranus: Nao Takagi
Michiru Kaiou/Sailor Neptune: Sara Shimada
Setsuna Meiou/Sailor Pluto: Yuki Kamiya
Hotaru Tomoe/Sailor Saturn: Asami Sanpei
Chibiusa/Sailor Chibi Moon: Ayano Gunji
Chibi Chibi/Sailor Chibi Chibi Moon: Mikiko Asuke
Mamoru Chiba/Tuxedo Mask: Yuuta Enomoto
King Endymion: Yuuta Mochizuki
Queen Beryl: Yuri Nishina
Sailor Galaxia: Takemi
Tiger's Eye: Akihito Mimatsu
Hawk's Eye: Hikari Ono
Fisheye: Midori Ichige
Dark Moon: Ado Endou
Lemures: Miwa Takanashi
Nightmare: Miki Kawasaki
Sailor Phi: Mika Komura
Sailor Chi: Mari Yasuda
Sailor Theta: Azusa Katagiri