94 Winter ~ Gaiden Dark Kingdon Fukkastu Hen (Kaiteiban) Cast

Tsukino Usagi/Sailor Moon: Anza Ooyama
Mizuno Ami/ Sailor Mercury: Ayano Morino
Hino Rei/ Sailor Mars: Hiroko Nakayama
Kino Makoto/ Jupiter: Kanako
Minako Aino/Sailor Venus: Nana Suzuki
Mamoru Chiba/Tuxedo Mask: Yuuta Mochizuki
Luna: Tomoko Ishimura
Artemis: Keiji Himeno
Haruna Sakurada/Managin: Kiho Seishi
Queen Beryl: Yuri Nishina
Kunzite: Ryuuji Kasahara
Jadeite: Susumu Nihashi
Nephrite: Toshikazu Seike
Zoisite: Masakazu Idono
Ensemble: Toyoe Kanta
DD Girls: Yuriko Nishiyama, Kaori Ishikawa, Ai Suzuki