94 Summer ~ Usagi Ai no Senshi e no Michi Cast

Tsukino Usagi/Sailor Moon: Anza Ooyama
Mizuno Ami/ Sailor Mercury: Ayano Morino
Hino Rei/ Sailor Mars: Misako Kotani
Kino Makoto/ Jupiter: Kanako
Minako Aino/Sailor Venus: Nana Suzuki
Haruka Tenou/Sailor Uranus: Sanae Kimura
Michiru Kaiou/Sailor Neptune: Kahoru Sakamoto
Chibiusa/Sailor Chibi Moon: Ai Miyakawa/Mao Kawasaki
Mamoru Chiba/Tuxedo Mask: Yuuta Mochizuki
Professor Tomoe: Shunsaku Yajima
Kaolinite: Keiko Hanayama
Death Ra: Ryuuji Kasahara
Death Ri: Masakazu Idono
Death Ru: Masayuki Ozaki
Death Debu Re: Kouhei Kowada
Death Nightmare I: Kaori Ishikawa
Death Nightmare II: Ado Endou
Death Nightmare III: Yuuko Matsumoto
Death Nightmare IV: Eri Ikemoto