93 ~ Gaiden Dark Kingdon Fukkastu Hen Cast

Tsukino Usagi/Sailor Moon: Anza Ooyama
Mizuno Ami/ Sailor Mercury: Ayano Morino
Hino Rei/ Sailor Mars: Hiroko Nakayama
Kino Makoto/ Jupiter: Kanako
Minako Aino/Sailor Venus: Nana Suzuki
Mamoru Chiba/Tuxedo Mask: Mizuki Sano
Luna: Tomoko Ishimura
Artemis: Keiji Himeno
Haruna Sakurada/Managin: Kasumi Hyuuga
Queen Beryl: Yuri Nishina
Kunzite: Yuuta Mochizuki
Jadeite: Susumu Nihashi
Nephrite: Toshikazu Seike
Zoisite: Toshitaka Akita
Ensemble: Reiko Kataoka
DD Girls: Hisako Doubayashi, Yuuko Nishi, Mayumi Maikuma