1st Stage: Summaries


1993 Summer
Gaiden Dark Kingdom Fukkatsu Hen
(外伝 ダーク・キングダム復活篇)

1994 Winter
Gaiden Dark Kingdom Fukkatsu Hen [Kaiteiban]
(外伝 ダーク・キングダム復活篇(改訂版))

1994 Summer
Usagi - Ai no Senshi e no Michi
(うさぎ・愛の戦士への道)

1995 Winter
Henshin - Super Senshi e no Michi
(変身・スーパー戦士への道)

1995 Spring
Henshin - Super Senshi e no Michi[Kaiteiban]
(変身・スーパー戦士への道(改訂版)

1995 Summer
Yume Senshi - Ai - Eien ni...
(夢戦士・愛・永遠に…)

1996 Spring
Yume Senshi - Ai - Eien ni... Saturn Fukkatsu Hen!
(夢戦士・愛・永遠に…サターン復活篇)

1996 Summer
Sailor Stars

1997 Winter
Sailor Stars [Kaiteiban]

1997 Summer
Eien Densetsu
(永遠伝説)

1998 Winter
Eien Densetsu [Kaiteiban]
(永遠伝説[改訂版]) The Final First Stage!!